u/tasviri_final1403

وبینار
fa

جمع‌بندی و نکته و تست خلاقیت تصویری

o/tasviri_final1403 ارائه از u/bamdad
به زودی اعلام می شود آنلاین در سایت بامداد
0 TODO ۹۰۰ هزار تومان
  • دانشجوی کارشناسی نقاشی دانشگاه تهران
  • دارنده‌ی جایزه‌ی بخش طراحی دو دوره‌ی جشنواره جوانان (۱۳۹۵ و ۱۴۰۰)
  • حضور در سالانه طراحی معاصر فرزاد (۱۳۹۵)
  • حضور در بینال چاپ دستی رومانی Art Biennial of Szeklerland (۱۳۹۷)
  • حضور در نمایشگاه ۱۱‌مین سالانه منتخب نسل نو (۱۳۹۸)
  • حضور در نمایشگاه جشنواره نقاشی ژکال (۱۳۹۸)
  • حضور در نمایشگاه هفته طراحی هنرهای زیبا (۱۳۹۸)

آنچه خواهید آموخت

مرور مهم ترین نکات خلاقیت تصویری و تست زنی 100 تا از مهمترین تست ها