u/namayeshi_1401

وبینار
fa

خلاقیت نمایشی کنکور هنر

o/namayeshi_1401 ارائه از u/bamdad
‌چهارشنبه‌ها 16 تا 18 آنلاین در سایت بامداد
0 TODO ۲۰۰۰ هزار تومان

ثبت نام نقدی با کد تخفیف 500 هزارتومانی! namayeshi

آنچه خواهید آموخت

شرح درس:

جلسه اول / دوم / سوم: پیدایش تئاتر / تئاتر یونان / تئاتر روم

جلسه چهارم: تئاتر قرون وسطی

جلسه پنجم / ششم: تئاتر رنسانس

جلسه هفتم / هشتم / نهم: تئاتر اروپا در قرن 16 / 17 / 18 / 19

جلسه دهم و یازدهم: تئاتر قرن 20(پیشرو)

جلسه دوازدهم: تئاتر شرق

جلسه سیزدهم: تئاتر در ایران

جلسه چهاردهم: پیدایش سینما

جلسه پانزدهم / شانزدهم / هفدهم / هجدهم: سبک‌ های سینمایی

جلسه نوزدهم: سینمای مستند / ( از این جلسه تا پایان، در انتها هر کلاس یک فیلم ‌ساز بررسی می‌ شود)

جلسه بیستم: سینمای ایران/ ( از این جلسه تا پایان، در انتها هر کلاس یک فیلم‌ ساز بررسی می ‌شود)

جلسه بیست و یکم: فن آوری سینما/ ( از این جلسه تا پایان، در انتها هر کلاس یک فیلم ‌ساز بررسی می ‌شود)

جلسه بیست و دوم: اندازه نماها در سینما/ ( از این جلسه تا پایان، در انتها هر کلاس یک فیلم ‌ساز بررسی می‌ شود)

جلسه بیست و سوم: زوایای دوربین در سینما / حرکت دوربین/ ( از این جلسه تا پایان، در انتها هر کلاس یک فیلم ‌ساز بررسی می‌ شود)

جلسه بیست و چهارم: نور پردازی در سینما / تدوین/ ( از این جلسه تا پایان، در انتها هر کلاس یک فیلم ‌ساز بررسی می ‌شود)

جلسه بیست و پنجم: سبک‌ های ادبی

*اگر امکان برگزاری 30 الی 32 جلسه وجود داشته‌ باشد، می‌شود مباحث زیر را هم اضافه کرد:

– تئاتر عروسکی

– مبانی صحنه

– مبانی ماسک و گریم

– انیمیشن

– تلویزیون / رادیو / دوبله

– سبک‌ های ادبی

– شناخت تصویر