u/mousighi_noruz1403

وبینار
fa

خلاقیت موسیقی اردوی مطالعاتی نوروزی

o/mousighi_noruz1403 ارائه از u/bamdad
5-6-7-8 فروردین ساعت 16-18 آنلاین در سایت بامداد
0 TODO ۵۰۰ هزار تومان
  • اردوی مطالعاتی نوروزی مدرسه هنری بامداد مرور و تدریس و تمین درس هایی که نادیده می گیری یا کمتر بهشون توجه می کنی

آنچه خواهید آموخت

4 جلسه دو ساعته نکته و تست زنی و مرور کلی چهار کتاب وزارتی: . ارکستر سمفونیک 1 . ارکستر سمفونیک 2 . مبانی و ساختار موسیقی ایرانی . سازشناسی ایرانی