جست‌وجوی آکادمی

فیلترها
نوع
بیرونی
وبینار
خصوصی
کنش‌گرا
اردوی مطالعاتی نوروزی 1403
ترتیب
جدیدترین
جدیدترین
پرامتیازترین

اردوی مطالعاتی نوروزی

o/noruz1403
0
0
۲.۵ میلیون تومان
اردوی مطالعاتی نوروزی مدرسه هنری بامداد مرور و تدریس و تمین درس هایی که نادیده می گیری یا کمتر بهشون توجه می کنی درک عمومی هنر درک عمومی ریاضی و فیزیک خلاقیت تصویری خلاقیت نمایشی خلاقیت موسیقی مشاوره آزمون جامع
وبینار
اردوی مطالعاتی نوروزی 1403
u/bamdad

خلاقیت موسیقی اردوی مطالعاتی نوروزی

o/mousighi_noruz1403
0
0
۵۰۰ هزار تومان
اردوی مطالعاتی نوروزی مدرسه هنری بامداد مرور و تدریس و تمین درس هایی که نادیده می گیری یا کمتر بهشون توجه می کنی
وبینار
اردوی مطالعاتی نوروزی 1403
u/bamdad

هندسه مسطحه اردوی مطالعاتی نوروزی

o/hendese_noruz1403
0
0
۴۵۰ هزار تومان
اردوی مطالعاتی نوروزی مدرسه هنری بامداد مرور و تدریس و تمین درس هایی که نادیده می گیری یا کمتر بهشون توجه می کنی
وبینار
اردوی مطالعاتی نوروزی 1403
u/bamdad

نگارگری اردوی مطالعاتی نوروزی

o/negargari_noruz1403
0
0
۴۰۰ هزار تومان
اردوی مطالعاتی نوروزی مدرسه هنری بامداد مرور و تدریس و تمین درس هایی که نادیده می گیری یا کمتر بهشون توجه می کنی
وبینار
اردوی مطالعاتی نوروزی 1403
u/bamdad

عکاسی اردوی مطالعاتی نوروزی

o/akasi_noruz1403
0
0
۴۰۰ هزار تومان
اردوی مطالعاتی نوروزی مدرسه هنری بامداد مرور و تدریس و تمین درس هایی که نادیده می گیری یا کمتر بهشون توجه می کنی
وبینار
اردوی مطالعاتی نوروزی 1403
u/bamdad

خلاقیت نمایشی اردوی مطالعاتی نوروزی

o/namayeshi_noruz1403
0
0
۴۰۰ هزار تومان
اردوی مطالعاتی نوروزی مدرسه هنری بامداد مرور و تدریس و تمین درس هایی که نادیده می گیری یا کمتر بهشون توجه می کنی
وبینار
اردوی مطالعاتی نوروزی 1403
u/bamdad

سبک شناسی اردوی مطالعاتی نوروزی

o/sabk_noruz1403
0
0
۴۰۰ هزار تومان
اردوی مطالعاتی نوروزی مدرسه هنری بامداد مرور و تدریس و تمین درس هایی که نادیده می گیری یا کمتر بهشون توجه می کنی
وبینار
اردوی مطالعاتی نوروزی 1403
u/bamdad