جست‌وجوی آکادمی

فیلترها
نوع
بیرونی
وبینار
خصوصی
کنش‌گرا
کلاس‌های آزاد
ترتیب
جدیدترین
جدیدترین
پرامتیازترین

کلاس ترم یک طراحی مقدماتی آنلاین

o/tarahi_ama
0
0
۱.۵ میلیون تومان
مدرس: الهام سلطان محمدی مدرس طراحی فارغ‌التحصیل نقاشی و تصویرسازی دانشگاه تهران رتبه ۲۸ کنکور سراسری عضو بنیاد ملی نخبگان شرکت در جشنواره‌های مختلف داخلی و خارجی سابقه‌ی تدریس در حوزه‌ی کنکور عملی مدرس دانشگاه
وبینار
کلاس‌های آزاد طراحی مقدماتی آنلاین
u/bamdad

کلاس ترم یک طراحی مقدماتی حضوری

o/tarahi_amh
0
0
۲.۵ میلیون تومان
مدرس: الهام سلطان محمدی مدرس طراحی فارغ‌التحصیل نقاشی و تصویرسازی دانشگاه تهران رتبه ۲۸ کنکور سراسری عضو بنیاد ملی نخبگان شرکت در جشنواره‌های مختلف داخلی و خارجی سابقه‌ی تدریس در حوزه‌ی کنکور عملی مدرس دانشگاه
وبینار
کلاس‌های آزاد طراحی مقدماتی حضوری
u/bamdad

کلاس ترم یک طراحی پیشرفته آنلاین

o/tarahi_apa
0
0
۱.۵ میلیون تومان
مدرس: الهام سلطان محمدی مدرس طراحی فارغ‌التحصیل نقاشی و تصویرسازی دانشگاه تهران رتبه ۲۸ کنکور سراسری عضو بنیاد ملی نخبگان شرکت در جشنواره‌های مختلف داخلی و خارجی سابقه‌ی تدریس در حوزه‌ی کنکور عملی مدرس دانشگاه
وبینار
کلاس‌های آزاد طراحی پیشرفته آنلاین
u/bamdad

کلاس ترم یک طراحی پیشرفته حضوری

o/tarahi_aph
0
0
۲.۵ میلیون تومان
مدرس: الهام سلطان محمدی مدرس طراحی فارغ‌التحصیل نقاشی و تصویرسازی دانشگاه تهران رتبه ۲۸ کنکور سراسری عضو بنیاد ملی نخبگان شرکت در جشنواره‌های مختلف داخلی و خارجی سابقه‌ی تدریس در حوزه‌ی کنکور عملی مدرس دانشگاه
وبینار
کلاس‌های آزاد طراحی پیشرفته حضوری
u/bamdad